top of page

Ordinace pro internu a gastroenterologii, MUDr. Compeľ Vladimír, Senovážné náměstí 1616, Č. Budějovice,  tel 38 6360 834

 

Informovaný souhlas pacienta před GASTROSKOPII                                                                                                      

----------------------------------------------------------------------

             

Gastroskopie je vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku pomocí ohebné sondy. Obraz je snímán video čipem na konci endoskopu a za pomocí světelných vláken přenášen na obrazovku. Vyšetření doporučujeme, abychom zjistili příčinu Vašich potíží (bolesti břicha, krvácení, zvracení, dyspepsie a pod) ev.  jinou nemoc, která souvisí s jícnem, žaludkem či dvanácterníkem. K vyšetření se dostavíte nalačno ev. alespoň 8 hodin nejíst. Je možno pít jenom čiré tekutiny. Nekouřit. Těsně před vyšetřením si vyndejte snímatelné zubní náhrady.                                                                                                         Před výkonem Vám sestra provede sprejem místní znecitlivění krku ev. Vám bude podána nitrožilní injekce se sedativem k bezproblémovému průběhu vyšetření. Injekce může způsobit ospalost. Vyšetření se provádí na levém boku. Gastroskop se zavede, zpravidla zcela volně, otevřenými ústy do jícnu, žaludku a dvanácterníku. Mírný tlak na gastroskop a aplikace vzduchu do žaludku mohou vyvolat tlak v nadbřišku a nucení na říhání, které lze překonat KLIDNÝM DÝCHÁNÍM. 

Pokud to povaha Vašeho onemocnění vyžaduje, je nutno někdy odebrat malými kleštěmi vzorky tkáně (biopsie), nebo elektrickou kličkou či kleštěmi odstranit polypy ev. zastavit krvácení. Tyto procedury jsou bezbolestné.  Vše můžete sledovat na TV monitoru. Chorobné změny Vám dle přání budou zdůrazněny.  

Doba vyšetření (3-15min) je závislá na nálezech v trávicí trubici, počtu prováděných zákroků a v nemalé míře na Vaší spolupráci.  Proto nelze přesně dodržet „objednací časy“. Možná, že budete muset v čekárně chvíli čekat. 

 

Vyšetření je velice bezpečné, ale jako při každém invazivním vyšetření můžou nastat komplikace, zejména při odstraňování velkých polypů a biopsiích. Projevují se velkou bolesti břicha, krvácením, celkovou slabostí, horečkou apod. a vyžadují okamžitě informovat svého ev. pohotovostního lékaře nebo zabezpečit převoz do nemocnice na gastroenterologické nebo chirurgické oddělení k neodkladnému řešení těchto komplikací, které Vás můžou ohrožovat na životě či způsobit trvalé následky! 

Mezi tyto komplikace patří:     

Perforace trávící trubice, zejména  po náročném odstranění polypu. Krvácení po biopsiích nebo odstranění polypů.                  

Alergie–po aplikaci injekce.  Poranění  endoskopem „modřiny“, oděrky, bolesti v krku, zejména při neklidném výkonu. 

Podrobné o komplikacích a jejích léčbě čti na  www.gastrocompel.cz / gastroskopie/ informovaný souhlas.  

Jsem si vědom možných komplikací, které souvisí s výkonem a nemám další dotazy.                                           

                                                                                                                                 

 

Podpis  ............................................………………………..

 

Abychom snížili riziko možné komplikace na minimum, zodpovězte nám, prosím, následující otázky:

1. Krvácíte netypicky dlouho při malém poranění,  vytržení zubu?                                ano  - ne

2. Trpíte alergii na potraviny, léky, náplast?                                                                      ano  - ne

3. Trpíte závažnou nemocí (zelený zákal, epilepsie, cukrovka,  Ischemická choroba srdce,  průduškové astma, AIDS)    

    ev. akutním  zánětem?                                                                                                     ano  - ne

4. Je nutné  3-10 dnů před vyšetřením vysadit léky na snížení krevní srážlivosti – Anopyrin, Godasal,  Stacyl,   

    Warfarin,  Lawarin, Heparin, Ibustrin, Plavix, Pradaxa ev.jiné. Užíváte tyto léky?      ano  - ne                                                                

5. Jste těhotná?                                                                                                                     ano  -  ne                           

 

Po uklidňující injekci (premedikaci) nesmíte, vzhledem k omezení Vašich reakcí, řídit automobil nebo obsluhovat stroje vyžadující zvýšenou pozornost. Je lepší si zabezpečit doprovod po vyšetření. Po vyšetření můžete mít pocit nafouknutí v žaludku, kterého se zbavíte vyříháním vzduchu. Pokud nebyl proveden žádný zákrok můžete se najíst a napít až po odeznění znecitlivění v krku, cca za 1-2hodiny.

         

Zeptejte se prosím, pokud jste něčemu nerozuměli nebo se chcete dozvědět více o vyšetření, možných komplikacích a jejich četnosti, jakož i o jiných méně častých rizikách. Zeptejte se nás, prosím, na vše, co Vám připadá důležité.

 

Prohlášení pacienta: 

Byl proveden se mnou pohovor, při kterém jsem mohl(a) položit všechny otázky, které mne zajímají a bylo mi na ně zodpovězeno. Poučení jsem plně pochopil(a). Souhlasím s tímto navrženým vyšetřením. 

 

Jméno, příjmení, narozen:                                                                             Datum:        

 

Podpis pacienta (opatrovníka):                                                                     Podpis lékaře:

bottom of page