top of page
Co je GASTROSKOPIE?

Vzhledem k naplnění kapacity ordinačních hodin,

1x měsíčně v sobotu provádíme extra vyšetření KOLONOSKOPIE a GASTROSKOPIE. 

Zpoplatněno jednotně 1000 CZK.

Aktuální volný termín na dotaz v ordinaci. 

Gastroskopie - popis:

Gastroskopie je vyšetření vnitřní stěny (sliznice) jícnu, žaludku a dvanácterníku, včetně posuzování vzhledu a tvaru stěny a pohybů těchto dutých orgánů, pomocí ohebné sondy (endoskopu=gastroskopu), kterou zavedeme pacientovi ústy nebo nosem. Obraz je snímán kamerou (video-čipem)  na konci endoskopu a je přenášen na obrazovku, na které průběh celého vyšetření sledujeme (mnohokrát i s pacientem).  
Správný název tohoto vyšetření je esophago-gastro-duodeno-skopie (kde oesophagus = jícen, gaster = žaludek, duodenum = dvanácterník, skopie = pozorovat, vyšetřovat).  

Gastroskopie - princip:

Gastroskopie je vyšetřovací endoskopická metoda (protože zavádíme video-endoskop = ohebnou sondu s kamerou na konci), pomocí které si prohlížíme jícen, žaludek a dvanáctník. Videoendoskop zavádíme ústy nebo nosem přes hltan, do jícnu, žaludku a dvanáctníku. Endoskop, který se zavádí nosem je podstatně tenčí, než videoskop zavádějící se ústy. (Tento nasální videoskop od firmy Olympus, je součástí našeho vybavení).   

Za normální situace je žaludek "splasknutý" proto je nutno při vyšetření foukat do žaludku vzduch, aby se stěny a řasy od sebe oddálily a bylo možno prohlížet všechny částí a zákoutí žaludku. K důslednému prohlížení slouží vzdálené ovládání konce endoskopu táhly, kterými lékař dle potřeby, otáčí konec endoskopu na všechny strany. Zobrazené sliznice jsou velice dobře osvícené  (studeným světlem) za pomocí světelných ohebných skleněných vláken v endoskopu, které světlo přenáší ze vzdáleného zdroje světla.

Endoskop je vybaven dalšími "volnými" kanály, kterými můžeme sliznice oplachovat proudem vody a důsledně si je očistit, nebo zavádět speciální nástroje (kleště, kličky, klipy, hadičky, jehly, koagulační přístroje) za pomocí kterých, můžeme odebrat vzorky sliznice (biopsie), vzorky z chorobných míst (biopsie), nebo odsát trávicí šťávy. Vše pro další vyšetřování (např. histologie, biochemie, Helicobacter pylori). Taky můžeme měřit hladinu kyseliny chlorovodíkové v žaludku, která je nedílnou součástí trávicích šťáv. Za pomocí různého instrumentária,  můžeme při gastroskopii  odstranit polypy, malé nádory, stavět krvácení, nebo ošetřit jícnové varixy.

Gastroskopie - Kdy a proč?

Pokud má pacient potíže jako pálení žáhy, poruchy trávení, poruchy v přijmu jídla, potíže při polykání,  bolesti břicha, velké nadýmání, chudokrevnost, hubnutí nebo problémy ve spojitostí s příjmem potravy či další potíže,  je indikována gastroskopie,  která může odhalit onemocnění jícnu, žaludku a dvanáctníku. Gastroskopické vyšetření pak může zobrazit zánět a krvácení sliznice, ale taky různé léze sliznice jako vředy, afty, erose, nebo naopak výrůstky na sliznicí jako polypy a nádory. Taky je možno najít změněné podslizniční cévy - např. jícnové varixy. 

V jícnu možno diagnostikovat (s dopomoci histologického vyšetření) tzv. Barretův jícen, který vzniká při dlouhodobém refluxu žaludečních šťáv do jícnu, který není uzpůsoben na kyselý žaludeční obsah. 

Odebrané vzorky žaludečních šťáv a sliznice pro další vyšetření (v biochemických či patologických laboratořích) mnohokrát umožňuje určit správnou diagnosu a následně správný léčebný postup. Příkladem může být odebrání vzorků sliznice žaludku na průkaz bakterie Helicobacter pylori, která bývá příčinou vředů. Pak antibiotiky zničíme baktérie a vyléčíme vředy. 

Jednoduchým testem můžeme změřit žaludeční kyselinu chlorovodíkovou a tím určit, zda se žaludek nepodílí na chudokrevnosti.

Dle naléhavosti situace indikujeme gastroskopické vyšetření akutně (statim), zejména při zvracení krve, uvíznutí jídla v jícnu, velkém zvracení, spolknutí cizích předmětů atd, kdy můžeme problém vyřešit (zastavit krvácení, vytáhnout cizí předmět nebo jídlo ze zablokovaného jícnu apod)  

Co dělat před gastroskopií?

Před vyšetřením je nutno informovat lékaře o užívané medikaci, zejména lécích proti srážlivosti krve (jako je Warfarin, Anopyrin, Godasal, Stacyl, Ibustrin, Plavix, Acylpyrin, Pradaxa a další.), kterých dávkovaní je nutno před vyšetřením upravit ev. změnit.

Gastroskopie se provádí na lačno. Hladovět se má minimálně 8 hodin před výkonem. Je nutno omezit kouření a nepožívat alkoholické nápoje. Přítomnost jídla v žaludku znemožňuje dobrou přehlednost a navíc může endoskop "ucpat" a vyšetření pak musí být přerušeno. Navíc by pacient mohl při výkonu vdechnout zbytky jídla a žaludeční obsah do dýchacích cest.   

Z pohledu hladovění, je nejvhodnější plánovat vyšetření na dopoledne. Pacient většinou vynechává i ranní léky (pokud jde na vyšetření kolem 07,00-09,00 hod). Pokud je vyšetření plánováno později, může si ranní léky vzít a zapít vodou ev. čirým bezbarevným nápojem. Na užití léků se pacient může poradit s odesílajícím lékařem. Pokud je vyšetření plánováno na odpoledne, povolujeme pacientům lehkou snídaní kolem 07,00hod., (jogurt, rohlík a pod) s možnosti jídlo zapít vodou nebo bezbarevným nápojem.

Před vyšetřením dostává pacient do rukou tiskopis informovaného souhlasu k vyšetření. Bude mít dostatek času, aby si ho v klidu přečetl, na nejasnosti se zeptal sester nebo lékaře a pak ho podepsaný odevzdal lékaři.

Vyšetření je lépe přeobjednat, pokud pacient trpí akutní infekci horních cest dýchacích zejména pokud jsou doprovázeny teplotou a kašlem (zánět hrtanu, hltanu, angína, bronchitida), pokud to nutnost výkonu umožňuje.

Dětské pacienty v naší ordinaci nevyšetřujeme.  

Gastroskopie - průběh:

Pokud jste na vyšetření poprvé,  budete znovu lékařem podrobně informován o celém průběhu vyšetření, nutnosti premedikace, způsobu jak endoskop spolknout, jak se uvolnit, jak dýchat, jak se chovat při různých výkonech a podobně. Protože při vyšetření nemůžete mluvit, určí se posunky, jak si sdělit, že něco není v pořádku. Pokud chcete s lékařem a sestrou sledovat monitor, ještě před vyšetřením to sdělte lékaři.

Vyšetření je nepříjemné, ale nebolestivé a trvá jenom několik, "nekonečných" minut.

Premedikace spočívá v lokálním znecitlivění nosohltanu (sestra stříkne do krku znecitlivující sprej). Pak dle vašeho přání, strachu z vyšetření ev. znalosti vašich dávivých reflexu, určí lékař nutnost aplikace injekce na zklidnění nebo proti dávení a křečím.

Pak vás setra uloží na levý bok a lékař vám zavede ústy nebo nosem endoskop. Dle potřeby budete vyzván k uvolnění šíjových svalů, uvolnění hlavy a krku, a při zavádění endoskopu budete vyzván k polknutí. Tím se otevře horní jícnový svěrač a cesta k vyšetření jícnu, žaludku a duodena je volná. Dávivé reflexy se dají velice dobře zmírnit hlubokým dýcháním.

Při gastroskopii může pacient pociťovat tlak v nadbřišku, jednat z foukání vzduchu do žaludku (za účelem roztáhnutí splasknutého hladového žaludku - aby zde bylo vidět) a taky z napínání velké křiviny žaludku endoskopem, při průniku do dvanácterníku (protože žaludek má tvar výrazně ohnutého háčku).

Odběr biopsie zpravidla pacient ani necítí nebo někdy, jako malé "zatažení" někde "vevnitř".

Po vyšetření nefungují dobře polykací reflexy (díky znecitlivujícímu spreji), proto se nesmí polykat, jenom dutinu ústní vyplachovat. Po 1-2 hodinách, dle toho jak funguje polykání slin, může pacient jíst tekutá a pak s opatrnosti i tuhá nedráždivá jídla (aby se zabránilo vdechnutí jídla a nápojů do dýchacích cest).

Pokud byla aplikována injekční premedikace, nesmí se řídit automobil a obsluhovat různé stroje. Délku neschopnosti k řízení určí lékař dle aplikovaných léků. Zpravidla jsou to 2-3hodiny.

Gastroskopie - rizika

Gastroskopie je v rukou zkušeného gastroenterologa bezpečnou vyšetřovací metodou. Komplikace se vyskytují vzácně. Biopsie a odstraňování polypů může být komplikováno krvácením, které se zastaví spontánně ev. větší krvácení ošetří lékař.

Gastroskopie - výsledek vyšetření:

Ihned po vyšetření lékař sepíše podrobnou zprávu z celého vyšetření s doporučením léčby a dalšího postupu, kterou vám odevzdá do vlastních rukou (ev. s přiloženým receptem, žádankami a doporučením další kontroly).  Pak vám celou tuto zprávu srozumitelně vysvětlí a dle potřeby popíše na připraveném plakátu, nebo namaluje obrázek.

Lakařskou zprávu si můžete v klidu v čekárně nebo doma znovu prostudovat. Je ale určená lékaři, který vás na gastroskopii odeslal, proto je nutno ji tomuto lékaři předat. 

bottom of page