top of page

Pacienti jsou dle potřeby vyšetření ev. dispenzarizování v poradnách:  

 

Poradna gastroenterologická: řeší problematiku všech gastroenterologických problémů - vyšetření, léčba, dispenzarizace

Poradna hepatologická: zde jsou zařazení zejména pacienti s autoimunitní hepatitídou, overlap syndromem, cirhosou, fibrosou, těžší jaterní steatosou ev. další jaterní onemocnění. Nedispenzarizujeme pacienty s chronickou hepatitídou C a B, ani pacienty s akutním infekčním onemocnením jater.

Poradna IBD (pro pacienty s ulcerosní kolitídou a Crohnovou nemocí): Pacienty s touto nemocí vyšetřujeme a kompletně léčime až na biologickou léčbu. Naše ambulance není centrem pro léčbu IBD biologickou léčbou. Část naších pacientů byla zařazena do studií v rámci výzkumu nových léků.

Poradna pro pacienty s celiakií a potravinovou alergií: Poslední léta, kdy se této problematice věnujeme stále více a více, přináší obohacení naších vědomostí, zkušeností a zlepšení či vymizení potíží celé řady pacientů.

Počty pacientů mluví za všechno. Přes 1000 pacientů evidovaných s různým stupněm potravinové alergie, téměř 100 pacientů s celiakií na plné bezlepkové dietě a více jak 500 pacientů s "ještě nevyvinutou" celiakií, ale s nutností omezení lepku v dietě.

Poradna interní řeší problematiku pacientů interního profilu, včetně vyšetření EKG a výběrově Holter srdce (k vyloučení arytmie).

bottom of page