top of page

Hepatologická poradna

        
Obor hepatologie se zabývá onemocněním jater. Název je odvozen z řeckého slova hepar - játra.
Do hepatologické poradny bývají velmi často doporučováni pacienti se zvýšenými „jaterními testy“,  které byly zjištěny v rámci preventivní prohlídky či předoperačního vyšetření. (Jaterní testy jsou souborem biochemických vyšetření enzymů, jejichž aktivita v krevním séru stoupá mimo jiné při onemocnění jater). Toto vyšetření je ovšem velmi nespecifické a stanovení přesné diagnózy vyžaduje často další cílené vyšetření.
K paletě vyšetření v hepatologii patří jednak testy prováděné z odebrané krve, dále histologické vyšetření částečky odebrané jaterní tkáně (biopsie) a dále široká skupina zobrazovacích metod od zobrazení ultrazvukem, přes výpočetní tomografii a magnetickou rezonanci až po invazivní metody jako je např. laparoskopie.
Onemocnění jater bývají v časných stádiích bezpříznaková (asymptomatická). Játra mají obrovskou funkční rezervu a jejich porucha se často klinicky projeví až při rozsáhlém poškození. Mezi obtíže, které mohou souviset s jaterním onemocněním, patří mimo jiné: zvýšená únava, nevolnost, svědění kůže, krvácivé projevy, žluté zbarvení očního bělma a kůže - icterus (žloutenka), barevné změny moči a stolice, zvětšení objemu břicha a další.
Jaterní onemocnění mohou mít základ genetický (vrozený), mohou být následkem toxického poškození, nejčastěji alkoholem, léky či dalšími toxiny, vzácněji se vyskytují choroby autoimunitní a primární nádory jater. Velmi častým je poškození jater nepříznivou metabolickou situací (metabolický syndrom) při nedostatku výdeje energie (životní styl s nedostatkem pohybu) a z toho plynoucího hromadění tukových částic v jaterních buňkách (steatóza – ztučnění jater). Další významnou skupinou jsou infekční onemocnění jater ať již způsobená viry, bakteriemi či parazity.

bottom of page